Ampio – systemy alarmowe

Projektowanie i produkcja systemów alarmowych od 1995 roku.
Łatwość obsługi oraz bezpieczeństwo chronionego pojazdu.

 

Lista certyfikatów

Poniżej przedstawiamy listę certyfikatów dostępnych dla produktów Ampio:

Homologacja E20 Ampio Mini

Pobierz certyfikat

Homologacja E20 Ampio BP

Pobierz

Homologacja E20 Ampio CAN

Pobierz

Homologacja E20 Ampio Falcon

Pobierz

Ocena skuteczności

Pobierz

 
Homologacja europejska E20

Elementy pojazdów mechanicznych dopuszczonych do ruchu wymaga świadectwa homologacji określającego zgodność z regulaminami określającymi bezpieczeństwo budowy i eksploatacji. Przepisy standaryzujące wymagania techniczne zawierają Regulaminy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stanowią one załączniki do tak zwanego Porozumienia Genewskiego z roku 1958, określającego zasady wzajemnego uznawania pojazdów, elementów wyposażenia i części przebadanych zgodnie ze znormalizowanymi procedurami, tak zwanymi regulaminami homologacyjnymi. Od tego czasu regulamin EKG ONZ przeszedł wiele korekt, uzupełnień i zmian. Jednak istotą systemu homologacji międzynarodowej, funkcjonującej zgodnie z Porozumieniem Genewskim z roku 1958, jest zapewnienie ujednoliconych i uzgodnionych pomiędzy sygnatariuszami porozumienia, wymagań technicznych oraz ich wzajemnie uznawanie. We wszystkich krajach w które przyjęły ratyfikację porozumienia, organ administracji państwowej odpowiedzialny za udzielanie homologacji, ma w ramach swoich obowiązków, zawiadomić wszystkich pozostałych członków porozumienia o każdej wydanej przez siebie homologacji.

 
napisz do nas
Copyright © 1995-2014